ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τα τεύχη του grape διατίθενται Δωρεάν. Πληρώνετε μόνο τα μεταφορικά. Οι αποστολές διενεργούνται από τα ΕΛΤΑ. Κατα κανόνα αποστέλλονται την επόμενη εργάσιμη ημέρα και η καταφθάνουν στον παραλήπτη μέσα στις επόμενες 4 ημέρες.

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την ανυπαρξία εξωτερικών, αισθητικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αναγγείλει την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα.

Author