Γιορτινός Δεκκέμβριος 2022

ΓΙΟΡΤΙΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΣΤΟ ΚΤΗΜΑ ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ

ΒΟΥΝΟ, ΛΙΜΝΕΣ & ΚΡΑΣΙ Terroir–hopping από τη Νάουσα στο Αμύνταιο Βουνά και λίμνες, η μοναδική…