#κρίση

ΚΡΑΣΙ ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΔΟΣ

Το 39% των παραγωγών στη Νότια Αφρική δηλώνει ζημιές.