#Μέλισσες

ΜΕΛΙΣΣΕΣ ΣΤΟ ΑΜΠΕΛΙ

Γιατί είναι τόσο σημαντικές οι μέλισσες για τον αμπελώνα και τι κάνουν οι οινοποιοί για να τις “τραβήξουν”;