Ορεάλιος Γη (Συνεταιρισμός της Ρομπόλας)

ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΓΕΜΑΤΗ ΑΣΤΕΡΙΑ

Τα κρασιά της Κεφαλονιάς σε δείπνο στο εστιατόριο CTC