#euchina

Η ΚΙΝΑ ΑΠΕΙΛΕΙ ΜΕ ΔΑΣΜΟΥΣ

Η πιθανή επιβολή δασμών στις εισαγωγές ευρωπαϊκών κρασιών στην Κίνα θα αλλάξει τις ισορροπίες.  Ένας…