#συνταντησεις

BRYAN DAWES, MS

«Ανακρίνουμε» έναν από τους κριτές του Court of Master Sommeliers.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΟΙΝΟΧΟΟΣ

Τρείς καταξιωμένοι σομελιέ καταθέτουν τις εμπειρίες τους.